Aanleiding verzorging

Onderzoek binnen de 4 gereformeerde scholen heeft aangetoond dat er behoefte en draagvlak bestaat voor het actualiseren van de methode Zorg nou zelf. Deze methode is in 1999 geschreven door o.a. Sietia Kammeraat en werd volop gebruikt, maar moest vernieuwd worden.
Het project Zorg nou Zelf zal als product een vernieuwde methode opleveren die op 3 niveaus (H/V, VMBO KB/TL en VMBO BB/IB) in de onderbouw bruikbaar is. 
De thema's moeten inhoudelijk actueel, didactisch activerend en qua lay-out aantrekkelijk zijn voor de betrokken leerlingen. De tekst en de vragen/opdrachten worden in het katern opgenomen. De katernen moeten geschikt zijn voor separaat projectmatig of klassikaal en geïntegreerd (met bijv. Biologie) gebruik.

Voor het reformatorisch onderwijs is een Statenvertaling-versie beschikbaar.