Betastudiedag

1 februari jl. is de beta-studiedag gehouden met als thema: GRIP op de geest
Binnenkort is hier een verslag te lezen van deze dag.


Betastudiedag 27 januari 2011:

Het thema was: Sterren, stof tot nadenken
Sprekers: dhr Marco de Vos en dhr Peter Barthel
Deze studiedag was bestemd voor docenten bovenbouw HAVO/VWO.
Het verslag van deze dag is hier te lezen. Voor foto's klik hier