Column Huib van Leeuwen

Samen sta je sterk
Het gereformeerde karakter van de scholen - de ‘identiteit' - verandert niet met de verbreding van de achterban. Dat is althans absoluut geen noodzakelijke consequentie van de ontwikkeling in politiek en achterban
(zie de bijdragen in de voorgaande nieuwsbrieven [1]: In de verdediging? en [2]: De kern van gereformeerd onderwijs).
De ouders die hun kind aanmelden bij de gereformeerde school, doen dat juist op grond van een overtuigde en bewuste keuze voor juist dát onderwijs dat ze daar aantreffen. Ze zouden het de school zelfs kwalijk nemen wanneer dat specifieke karakter zou worden veranderd. Er is dus wel sprake van een verbrede doelgroep, maar wel vanuit dezelfde motivatie voor gereformeerd onderwijs. Ondanks een andere (lees: niet vrijgemaakte) kerkelijke achtergrond willen ze graag gereformeerd onderwijs voor hun kind.

zwart-wit en nuance
Hiermee is wel een aandachtspunt voor de scholen in beeld gebracht. Want dit maakt het noodzakelijk om expliciet te verwoorden waar dat specifieke dan uit bestaat. De identiteit kan niet meer aangeduid worden door te verwijzen naar de kerkelijke gemeenschap van waaruit de scholen voortkomen. Allerlei scholen zijn daarom ... lees verder

personeel gevraagd
Het is de uitdaging voor de gereformeerde school om hier proactief mee aan het werk te blijven. Dat kan in elk geval op twee terreinen van beleid.
Het eerste is misschien ook wel het belangrijkste: het personeelsbeleid. Vorming wordt ... lees verder

leermiddelen
Het andere terrein is dat van de inhoud: leerstof en leermiddelen. Er zijn officiële programma's die afgewerkt moeten worden. De manier waarop je die onderwerpen bespreekt en een plek geeft in een totaalplaatje (wereldbeeld), bepalen de vorming van leerlingen en het wereldbeeld dat zij opbouwen.
Vanuit zijn eigen inspiratie zal ... lees verder

krachten bundelen
Daarbij hebben we elkaar hard nodig. Ik constateer met vreugde dat we elkaar ook vinden op dat punt. Niet alleen de gereformeerde scholen bundelen de krachten; steeds vaker vinden scholen van verschillende richtingen elkaar en zetten ze samen projecten op vanuit de-zelfde ambitie: goed, ‘gereformeerd' onderwijs. Daarbij blijven verschillen bestaan tussen de reformatorische, de gereformeerde en de evangelische richting; desondanks zijn de overeen-komsten groot genoeg voor een inhoudelijke samenwerking.
We staan er niet alleen voor; God zij dank!