dame of dienares

Dat er biologische verschillen tussen mannen en vrouwen zijn, dat is zo duidelijk als wat. Een man kan geen moeder worden. Er is verschil in lichaamsbouw en er schijnen ook verschillen te zijn in de hersenen.

We gaan ons deze periode bezig houden met de vraag in hoeverre verschillende levensbeschouwingen / wereldgodsdiensten onderscheid maken tussen man en vrouw. Zorgt geloof voor discriminatie van de vrouw? Waarom mogen in orthodox christelijke kerken vrouwen bijvoorbeeld geen predikant worden? Waarom dragen islamitische vrouwen hoofdbedekking?