digitalisering godsdienstmethode

GRIP vervult een voortrekkersrol op het vlak van de ontwikkeling van digitale leermiddelen. De bestaande methode voor godsdienst (Bijbelkennis en kerkgeschiedenis) wordt helemaal opnieuw gemaakt. Dat gebeurt in een proces waarbij begonnen wordt met de leerdoelen. Op die basis worden per thema en per hoofdstuk leerobjecten gemaakt, vaak uitgewerkt op meerdere niveaus. Zo groeit een voorraad aan lesmateriaal waaruit elke docent een eigen arrangement kan samenstellen.

De ervaring bevestigt onder meer dat het digitaal maken van materiaal een stap is. Het effect op het onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald door de manier van werken: de didactiek in de les. Dat vakmanschap van de docent kan niet gemist worden, ook niet als de digitaliseringsslag gemaakt is. Lees verder

We komen vanuit de projectgroep graag op school langs om je een indruk te geven hoe het materiaal wordt en hoe dat in de lessen gebruikt kan worden. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de ervaring die de godsdienstcollega’s van het Greijdanus al hebben. Klik hier voor de uitnodiging