Doelgroep

GRIP werkt vanuit de vier gereformeerde scholengemeenschappen, ten dienste van die scholen. We maken gebruik van de deskundigheid bij docenten in die scholen en zetten die in bij de projecten die worden opgezet.
Bij een studiedag worden experts van buiten het onderwijs uitgenodigd; daarmee leveren we een bijdrage aan vergroting van de deskundigheid.