Doelstelling

De doelstelling van de lessenserie is om de leerlingen bewust te maken van de impact van homoseksualiteit op iemands leven, vooral wanneer hij (of zij) als christen wil leven. Dat brengt heel ingrijpende vragen met zich mee. In het kader van deze lessenserie worden die vragen wel benoemd, maar ze worden nu niet structureel behandeld. Wel wordt aangegeven dat je bij het denken daarover altijd de Bijbel moet open doen, ook al zul je daar niet altijd pasklare antwoorden vinden voor heel concrete vragen.
Het unieke van deze opzet is, dat de homo als mens heel nadrukkelijk in beeld komt. Dat maakt het voor de leerlingen confronterend; daarom is een goede voorbereiding van dit traject erg belangrijk. Dat gebeurt met het team van docenten die de lessen gaan geven en ook docenten die aan deze klassen lesgeven, ook al doen ze zelf niet mee aan dit project. Zo maken de scholen serieus werk van begeleide confrontatie.

In de bovenbouw van havo en vwo komen ethische vragen rond homoseksualiteit aan de orde. Daarom hebben we de keuze kunnen maken om die vragen in dit project niet systematisch te behandelen. Bij dit project gaat het om een eerlijke beeldvorming en om het vormen van begrip voor de persoonlijke problematiek die een homo of lesbienne ondervindt.