economie 10 november 2015

Namens GRIP nodig ik jullie nu alvast uit voor de jaarlijkse GRIP-studiedag economie op dv 10 november aanstaande.

Het is ons gelukt om prof. dr. Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg, als spreker uit te nodigen. Vanuit de ‘Frits Goldschmeding-leerstoel’ ontwikkelt hij een lesmethode economie waarbij niet geld maar relatie leidend is. Deze invloedrijke Nederlander wil niet alleen zijn kennis delen, maar gaat ook graag in gesprek met jullie. Plaats van handelen is het Rotterdamse havengebied (uit onze jaarlijkse enquête blijkt dat jullie daar graag een studiedag willen houden.)

Voor nu vragen we je: zet de datum alvast in je agenda, kijk en bespreek of je die dag gemist kunt worden op school en houd je mail in de gaten voor verdere informatie en opgave.

Lucy Doorn, 
projectgroep studiedagen