Economieverslag

Geslaagde studiedag economie
"Een ziekenhuis is een instituut waar je je kunt laten repareren. Hier op 's Heeren Loo valt niets te repareren. Het gaat bij ons niet over zorg, maar over zorgen voor", aldus drs. Jan Willem Woensdregt, bestuurssecretaris van 's Heeren Loo op de jaarlijkse studiedag van de projectgroep economie. In een bevlogen toespraak zette hij kritische kanttekeningen bij het fenomeen marktwerking in de zorg, het thema van de studiedag.
" Bij marktwerking hoort een markt. En bij een markt hoort de wet van vraag en aanbod. Dat wil zeggen de prijs van een product komt tot stand onder invloed van het handelen van kopers(klanten) en verkopers. Welke markt? Welke kopers? Wie is hier eigenlijk de klant?", aldus Jan Willem. Volgens hem staat bij het toenemen van de marktwerking in de zorg de klant niet centraal. Als gevolg van de marktwerking zie je dat medewerkers hun passie niet meer kwijt kunnen en afhaken, dat besturen hun verbinding met het primaire proces kwijtraken en dat organisaties onbestuurbaar dreigen te raken.
" Kijk maar naar Philadelphia en Meavita. Het gaat in het hele verhaal over systemen, visies, financiën enz. maar niet over de cliënten." De opgave voor de toekomst is volgens de bestuurssecretaris aan kwantiteit en prijs kwaliteit te verbinden. "Het ontwikkelen in samenhang en vanuit gedeelde warde is daarbij noodzakelijk. De uitdaging is het verbinden van cliëntwaarde en economische waarde."
Om te ervaren hoe lastig het is die twee met elkaar te verbinden mochten de aanwezigen docenten vervolgens hun tanden stuk bijten op een casus van iemand met een verstandelijke beperking die gesolliciteerd had bij een dierenambulance en was afgewezen. Jan Paalman, opleidingscoördinator bij ‘ Heeren Loo begeleidde deze werkvorm. De omgeving inspireerde bij het maken van deze opdracht want de studiedag werd gehouden in Grand Café Alleman in Harderwijk waar de gasten bediend worden door mensen met een verstandelijke beperking

 De eerste spreker van de dag was CU-kamerlid drs. Esmee Wiegman
 Zij behandelde het thema vanuit de politiek. Ook volgens haar kan er van echte marktwerking nooit sprake zijn. Zij wees daarbij op art. 22 van de Grondwet, op het feit dat de zorg via een volksverzekering wordt bekostigd onder toezicht van de overheid en het systeem van solidaire bekostiging door dezelfde overheid. Het kamerlid riep op tot een herziening van de visie op de verzorgingsstaat. " De verzorgingsstaat is in de praktijk succesvol geweest, maar nu hij grote delen van de bevolking daadwerkelijk heeft geëmancipeerd, blijkt diezelfde verzorgingsstaat steeds minder in staat om op te komen voor de groep voor wie hij oorspronkelijk vooral was bedoeld: de zwakkeren in de samenleving".
Volgens Esmee is het gevaarlijk om met economische argumenten deze zorgstelseldiscussie aan te gaan. " Het is vooral van belang dat gelet op zaken als: bestrijding van de eenzaamheid, het voorzien in geestelijke verzorging en het aanboren van menselijk kapitaal. Bij dit alles is zeker een taak voor kerken en christelijke organisaties weggelegd", aldus het Kamerlid.
De dag werd afgesloten met een boottocht op het Veluwemeer waarbij de lesbrieven van GRIP (Choose en Fair Business) besproken werden. Natuurlijk was er alle gelegenheid voor het uitwisselen van collegiale informatie, bijkletsen of gewoon genieten van zon, water en wind.

         

Meer foto's....