Gaaf genieten

Kunst en cultuur omringen ons. En niet zelden vertolkt kunst iets van levensbeschouwing in de brede zin van het woord. Zo is er typisch religieuze kunst in dienst van geloof en kerk. Dat is in heel gevarieerde vorm zo binnen het christendom, maar ook bij andere godsdiensten. En natuurlijk zijn er ook kunstenaars die beslist niet religieus willen zijn, maar evenzeer en soms minstens zo nadrukkelijk (iets van) levensbeschouwing vertolken in hun kunst.
In deze module gaan we daarnaar op zoek. Naar kunst in de brede zin van het woord die in levensbeschouwelijk opzicht één en ander vertolkt.

Na twee inleidende hoofdstukken volgt een opdracht die de laatste lessen gepresenteerd gaat worden.
Hoofdstuk 3 en 4 kunnen in principe goed zelfstandig bestudeerd worden.