Het logo van GRIP

In 2006 werd besloten om de naam GRIP te gaan voeren voor de activiteiten van de vier gereformeerde scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Die naam is in zekere zin een acroniem voor gereformeerd identiteitsplatform. Het woord “grip” heeft diverse positieve associaties, zoals “grip hebben op” en “grip geven”. In alle gevallen geeft het aan dat sprake is van houvast, stevigheid en zekerheid.

In het logo van GRIP zien we een baken dat drijft op de golven. Het verspreidt een licht dat alle kanten uit straalt. Daarmee geeft het kernachtig weer wat de bedoeling is van ons identiteitsplatform: ondersteuning bieden bij het versterken van de gereformeerde identiteit van de gereformeerde scholen. Laat dit duidelijk zijn: niet GRIP is het baken, maar het licht wordt verspreid door Gods Woord. Bij dát licht hebben we goed zicht op wat we doen. Daardoor willen we ons laten leiden bij de activiteiten die we ondernemen. Een detail in het plaatje dat zo ontstaat: het lichtpunt van het baken is meteen de punt op de letter i van de naam GRIP.

Wij ontlenen onze zekerheid aan het licht dat God ons biedt in zijn Woord. Dat Woord (Gods wet) is als een lamp op ons pad (zie Psalm 119: est domini lex lux pedi nostro). Zo bezien is dat het baken in ons leven, waardoor we weten welke koers veilig is.