Ideniteit in de school - deel 1

Hoe  maak je identiteit zichtbaar?

Onze school was aan een binnenschilderbeurt toe en bij het maken van de plannen kreeg een van de collega’s een idee. Robbert Wiersema: “Er is mij gevraagd na te denken over de kleuren. Niet te bont, niet te saai. Dat werden de secundaire kleuren in tinten van licht naar donker. Daarbij zouden grote vlakken ontstaan. Toen kreeg ik het idee om daar nog wat mee te doen. Op dergelijke grote vlakken staan nu 2 vierkanten, een grote en een kleine. De kleine staat soms boven, dan weer onder en dan weer naast het grote vierkant. Ik dacht daarbij aan de tekst: Naar Gods beeld schiep Hij hen. Het is een vormentaal, waarbij je kunt bedenken dat wij, kinderen van God als kleine vierkanten op God mogen lijken, het grote vierkant. Verder zit het kleine vierkant altijd op dezelfde plaats maar dan aldoor een (of twee) kwartslag verder gedraaid. Ze zijn dus allemaal terug te draaien naar een zelfde positie.”

  
 
 

Intussen heeft dit idee ook een uitwerking gekregen in de opmaak van de leerling-agenda