Jezus in beeld

Wie is Jezus? "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Deze module gaan we een paar speelfilms over Jezus onder de loupe nemen. Door dat aandachtig en kritisch te doen willen we beter in beeld krijgen hoe mensen over Jezus denken. Wat maakt een regisseur van Jezus? Welke Jezus krijgen mensen die wel naar de film gaan maar niet de bijbel lezen van Jezus en daardoor ook van het christelijk geloof?

Tegelijk wil deze module ook jezelf een spiegel voorhouden. We hebben immers allemaal een bepaalde voorstelling van Jezus? Breng jij het er beter van af dan een regisseur of hebben we allemaal de neiging om Jezus naar ons beeld te vormen?