Leermiddelen

Het andere terrein is dat van de inhoud: leerstof en leermiddelen. Er zijn officiële program-ma's die afgewerkt moeten worden. De manier waarop je die onderwerpen bespreekt en een plek geeft in een totaalplaatje (wereldbeeld), bepalen de vorming van leerlingen en het we-reldbeeld dat zij opbouwen. Vanuit zijn eigen inspiratie zal de leerkracht kennis verbinden en op die manier ook presenteren. Dat gebeurt soms onbewust. Je borgt de identiteit van het onderwijs, wanneer je hier bewust mee bezig bent. Dat vergt kennis van zaken en de vaar-digheid om die kennis te gebruiken bij je dagelijkse werk. Die kennis en vaardigheid hebben velen van ons niet meegekregen bij de opleiding voor leraar VO. Daarom is er alle reden om hier een punt van te maken in de deskundigheidsbevordering, individueel en gezamenlijk.