Lessenserie

De lessenserie bestaat uit materiaal voor drie lessen.

In de eerste les maken de leerlingen kennis met het verschijnsel homofilie, door middel van een filmpje en ander materiaal waarmee duidelijk wordt wat het voor iemand betekent wanneer hij (of zij) in z'n eigen leven wordt geconfronteerd met een homoseksuele geaardheid.
In de tweede les wordt die kennismaking een stuk intensiever door een gastles die gegeven wordt door een lid van ContrariO.
De bedoeling hiervan is dat hij (of zij) vertelt over z'n eigen ontwikkeling en middelbare schooltijd. Dat brengt het voor de leerlingen heel dichtbij, waardoor ze echt gaan beseffen dat je wereld op z'n kop kan komen te staan.
De derde les is bedoeld voor een verdere verwerking door het bespreken van een aantal casussen. Welke situatie kan zich voordoen in je directe omgeving (je broer die uit de kast komt, een lesbisch meisje in de familie die gaat samenwonen).