lijden in meervoud

Het wereldgebeuren wordt getekend door lijden. Slachtoffers van natuurrampen, oorlogen, ziekten en zinloos geweld vind je in alle landen. Hoe gaan de mensen daarmee om? Wat is de rol van hun godsdienst/religie daarin? Hoe geven wij –als christenen ‐ het lijden een plaats? In deze module een verkenning van dit onderwerp. Daarbij kijken we naar het christelijk geloof, het jodendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. Dit gaan we doen door te lezen in hun heilige boeken en geschriften en al lezend willen we ontdekken hoe zij antwoorden geven op de vragen met betrekking tot het lijden.
We gaan er in deze module vanuit dat je al kennisgemaakt hebt met de wereldgodsdiensten