MaSt op de GSR

Op woensdag 26 oktober organiseerde Movisie, kennis en adviescentrum voor maatschappelijke ontwikkeling, de conferentie: “MaS in the spotlight”.

Vier leerlingen van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad: Laura Brouwer, Emma van Dommelen, Ingrit Vredeveld en Daniëlle de Vries waren met Klaas Mars (coördinator MaS) en Kees van der  Vloed (manager onderwijs) uitgenodigd om hun maatschappelijke stage te presenteren.

De conferentie werd geopend en toegesproken door de minister van onderwijs, Marja van Bijsterveldt.  Ook sprak de Amerikaan Jim Kielsmeijer over de opbrengsten van vrijwillige inzet voor jongeren, in Amerika community service genaamd.

Na de opening was er een festival, waarin jongeren, organisaties en docenten hun maatschappelijke stage mochten presenteren. De leerlingen van de GSR waren hiervoor uitgezocht, vanwege de voortreffelijke manier waarop zij hun stage hadden vorm gegeven. Deze leerlingen gingen twee dagen de handen uit de mouwen steken bij ASVZ gehandicapten zorg in Rotterdam. Zonder enige ervaring in het omgaan met gehandicapten, ontwikkelden deze havo-4 meiden een belevingsactiviteit voor  cliënten  van ASVZ. Hierbij toonden  ze veel creativiteit en aandacht voor  onze gehandicapte medemens.  De activiteit is gefilmd en tijdens het festival vertoond, terwijl de leerlingen  vragen beantwoordden. De reacties van het publiek waren zeer enthousiast.

’s Middags waren er nog 9 workshops. Klaas Mars mocht een workshop organiseren onder het thema: Hoe integreer je Mas in de schoolvisie, hoe evalueer je en geef je de leerervaring kwaliteit? Hij mocht o.a. laten zien hoe de GSR vanuit haar Gereformeerde identiteit vorm en inhoud heeft gegeven aan de maatschappelijke stages. De school wil leerlingen opleiden tot mondige christenen  in onze samenleving, die omzien naar hun naasten en oog hebben voor hun taak als rentmeester in onze samenleving. Vanuit deze gedachte zijn allerlei projecten opgezet en gaan leerlingen aan de slag bij organisaties. De manier waarop de GSR inhoud en vorm heeft gegeven trekt hiermee landelijke aandacht en de coördinatoren, Gerben ter Beek en Klaas Mars, spreken hierover op diverse conferenties.

De leerlingen hebben een geweldige dag gehad;  het is mooi dat zij hun werk mochten  presenteren voor een groot publiek.

Klaas Mars

Klik hier voor de foto's.