Mens & Religie

Visitatie Mens & Religie

De leerlingen in de Tweede Fase (bovenbouw havo en vwo) kunnen kiezen voor het van Mens en Religie (M&R). Ze volgen dat dan vanaf de vierde klas en doen er examen in. Het is een vak met alleen een schoolexamen, waarbij het cijfer volwaardig meetelt in de zogenaamde slaag/zak-regeling.

Uit de naam kun je al snappen dat er een sterke verbinding ligt met onze gereformeerde identiteit. Die verbinding is wel echt anders dan bij het vak godsdienst. Bij dat vak, dat alle leerlingen volgen en waarvan het cijfer meetelt in het zogenaamde combinatiecijfer, vormt de gereformeerde leer het uitgangspunt. Bij M&R gaat het veel meer in het algemeen over religiositeit, de beleving en vormgeving daarvan. Naast de christelijke religie komen ook andere religies aan de orde. Daarbij wordt wel steeds de vergelijking en de confrontatie gezocht. De overheid heeft toestemming gegeven om M&R als keuzevak binnen het schoolexamen aan te bieden. Door de Inspectie wordt geen toezicht uitgeoefend, omdat men ver uit de buurt wil blijven van bemoeienis met de inhoud van een vak dat zo verbonden is met de eigen richting. Dat zou spanning kunnen opleveren met de vrijheid van onderwijs. De GSR heeft daarom afspraken gemaakt met drie andere scholen om met elkaar toezicht te houden op de invulling van dit vak. Zo zorgen we er zelf voor dat het niveau in orde is, zoals dat bij een examenvak hoort. Vanuit GRIP mag ik deze visitatiekring ondersteunen.

Vrijdag 8 maart 2012 waren er zes visitatoren in school, afkomstig van hun eigen school in Zwolle, Kampen en Veenendaal. Ze hebben, na het nodige leeswerk vooraf, een hele dag gekeken, gepraat en geluisterd. Op die manier kregen ze een goed beeld van het werk van de GSR-docent in hun vak: meneer Geerds. Het heeft voorlopig al heel veel opgeleverd. Om te beginnen een grote waardering voor de manier waarop hij het vak M&R geeft. Dat baseren ze op gesprekken met de docent zelf, maar ook met andere docenten godsdienst, en docenten van andere vakken binnen de GSR. Ook leerlingen en schoolleiders kwamen uitgebreid aan het woord. Het leverde veel op, naast waardering ook tips en aanbevelingen om het vak nog beter uit de verf te laten komen.

De bezoekers waren ook erg te spreken over de sfeer op de GSR. Het is fijn te horen dat ‘buitenstaanders’ daar een positief oordeel over geven.

Huib van Leeuwen

 

Primeur - visitatie

Vanaf augustus 2007 kunnen scholen het vak Godsdienst/Levensbeschouwing een examenstatus geven. Binnen een door de Besturenraad aangereikt kader wordt in GRIP verband het examenkeuzevak godsdienst verder uitgewerkt.

Katernen Mens & Religie:
1a. Portfolio HAVO
1b. Portfolio VWO
02. Sprekende Stenen
03. Leerhuis van de joden
04. Gaaf genieten
05. Rituelen en Symbolen
06. Dame of dienares
07. Profeten die meer dan brood eten
08. Jezus in beeld
09. Lijden in meervoud
10. Medische ethiek
11. Da Vinci Code
12a. Secten VWO Oeroud en springlevend
12b. Secten HAVO Oeroud en springlevend
13. Calvijn en calvinisme
14. Jezus in de theologie
15. Politiek en religie

Projectmanager: Huib van Leeuwen

 

De boeken zijn hier te bestellen