Nieuwkomers

Nog even voor de nieuwkomers onder onze docenten en als opfrissing:

De lesbrief Homo in de klas is bedoeld voor leerlingen in de derde klas van havo/ vwo en (nu ook) vmbo. Het doel is dat leerlingen oog krijgen voor onze medemens die homo of lesbienne is, begrip krijgen voor de persoonlijke problematiek die deze mensen meemaken en leren om respectvol over dit onderwerp te praten. Daarnaast willen we, mee door deze lessen, een veilig klimaat creëren op onze scholen waarin homo's en lesbiennes een volwaardige plek hebben als leerlingen of als medewerker.
Om dat te bereiken is een gastles van een homo of lesbienne onderdeel van de serie.
Verder volgt niet alleen de klas een traject, maar voorafgaand aan de lessen wordt een teambijeenkomst belegd waarin opzet in inhoud van de lesbrief uitgelegd wordt en waarin een homo of lesbienne een gastles geeft voor medewerkers. Wil je op jouw school met de lessen aan de gang meldt dat dan tijdig bij je GRIP-coördinator op je school. Graag drie weken van te voren in verband met het aantrekken van de gastdocenten.