Vanaf augustus 2007 kunnen scholen het vak Godsdienst/Levensbeschouwing een examenstatus geven. Binnen een door de Besturenraad aangereikt kader wordt in GRIP verband het examenkeuzevak godsdienst verder uitgewerkt.

Katernen Mens & Religie:
1a. Portfolio HAVO
1b. Portfolio VWO
02. Sprekende Stenen
03. Leerhuis van de joden
04. Gaaf genieten
05. Rituelen en Symbolen
06. Dame of dienares
07. Profeten die meer dan brood eten
08. Jezus in beeld
09. Lijden in meervoud
10. Medische ethiek
11. Da Vinci Code
12a. Secten VWO Oeroud en springlevend
12b. Secten HAVO Oeroud en springlevend
13. Calvijn en calvinisme
14. Jezus in de theologie
15. Politiek en religie