Personeel gevraagd

Het is de uitdaging voor de gereformeerde school om hier proactief mee aan het werk te blij-ven. Dat kan in elk geval op twee terreinen van beleid. Het eerste is misschien ook wel het belangrijkste: het personeelsbeleid. Vorming wordt im-mers sterk bepaald door de mensen die ermee aan het werk zijn. De persoon van de leer-kracht doet er toe! Het is daarom zaak, de juiste mensen te selecteren en om de mensen die aan het werk zijn in dit opzicht goed ‘bij de les' te houden. Een docent moet zelf geïnspireerd zijn door Gods Geest om een inspirator te kunnen zijn voor z'n leerlingen.