politiek en religie

In deze module draait het vooral om de vraag vanuit welk vertrekpunt besluiten worden genomen in de politiek. Dit kunnen religieuze vertrepunten zijn. Daarbij is de rol van christenen in de politiek vooral een belangrijk onderwerp van deze module. Maar ook wordt er gekeken welke andere relgieuze vertrekpunten er zijn en welke gevolgen die hebben voor een samenleving. Daarbij wordt ook gekeken naar het buitenland. Ook wordt er het dilemma besproken tussen algemene en religieuze argumenten. Mag religie een rol spelen binnen de politiek en binnen de samenleving. En zo ja, hoe moet die rol ingevuld worden? Daarbij zullen er opvallende verschillen aan het licht komen tussen politiek partijen en nader bekeken de christelijke politieke partijen.