Spreken namens God

Je kent vast en zeker een aantal profeten die in de Bijbel genoemd worden. Mozes, Elia, Elisa, Jesaja, Daniel en vele anderen, wie kent deze namen niet?
Misschien wordt het lastiger wanneer we vragen: wat deden de profeten precies? Hoe werd je profeet? Hoe kregen de profeten een boodschap? Waarom lees je de ene keer dat de HERE profeten stuurt en een andere keer dat Hij engelen naar de aarde zendt om Zijn boodschap door te geven?
In heel de Bijbel kom je profetie tegen, maar hoe zit dat vandaag? Zijn er nu nog profeten die geloofd moeten worden?Genoeg vragen om eens mee aan het werk te gaan. In deze module gaan we dat doen.