Christelijke openingen

»

Protocol

inbreng eigengemaakte dagopeningen in het format van Grip

achtergrond

De projectgroep “digitale dagopeningen” levert 40 thema’s per jaar, met voor elke schooldag een invulling met Bijbeltekst, uitleg, vraag of stelling, media en middagtekst. Dit alles wordt in een vast format gezet. De inhoud staat vast; er kan niets in gewijzigd worden. 

praktijk en wens

Voor de normaal verlopende schoolweken blijken de thema’s uitstekend te voldoen. Voor bijzondere (droevige) omstandigheden echter en voor bijvoorbeeld projecten passen de thema’s van de actuele week eigenlijk nooit. Dat zou echt toeval zijn. Daarom willen we onze scholen de mogelijkheid bieden, om voor die bijzondere gelegenheden zelf iets te maken, te ontwikkelen. Bij een overlijden bijvoorbeeld of bij een “week voor de vluchteling,” of andere projecten. Wij willen graag deze wensen en het format van Grip bij elkaar brengen. Overleg in alle gevallen eerst met de Grip-medewerker op je school. Hier kun je een stappenplan/protocol vinden, waarin een en ander duidelijk gemaakt wordt.