Remix

Remix is een dagopening. Deze methode wordt gebruikt op de gereformeerde scholen voor voortgezet onderwijs. De methode is in opdracht van deze scholen ontwikkeld. De serie bestaat uit vier delen. In het schooljaar 2011/ 2012 is deel drie aan de beurt.
Elke dag vind je twee bijbelgedeelten en een overdenking. Ook vind je vragen waarover je met je klas kunt doorspreken. De boeken zijn opgebouwd rond een aantal thema's. In deel drie sta je onder meer stil bij: tips voor bijbellezers, het jourmaal, andere religies, het leuke van regels etc. Natuurlijk komen ook de christelijke feestdagen en hun betekenis aan bod.
Bij de dagopening zijn illustraties die je als poster hier kunt bestellen. Heb je belangstelling voor Remix neem dan contact op met lgm@gsr.nl