sekten hv 4

Af en toe hoor je over sekten. Als ze het nieuws halen heeft dat meestal een negatieve aanleiding. Mensen die bevrijd werden uit de macht van een sekte; sekten die mensen financieel ruïneerden; die kinderen misbruikten, hersenspoelden, exleden bedreigden enzovoort.

In deze module gaan we er ons in verdiepen. Wanneer spreken we van een sekte? Zijn ze echt eng en gevaarlijk? Waarom gaan mensen bij een sekte? We gaan nader kennismaken met groepen die meer dan eens als sekte getypeerd zijn om tot een genuanceerd oordeel te komen.