Thema verzorging

De thema's zijn:

1. Zorg nou zelf
2. Wonen
3. Kleding
4. Gezond leven
5. Voeding
6. Puberteit (dit thema is nog niet leverbaar)

De (summiere) docentenhandleiding zal hier worden gepubliceerd, ook zijn hier aanvullende tips voor lessen en praktijkmomenten te vinden.
Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor de gebruikers van de methode.