vooraankondiging beta studiedag 2015

Bètastudiedag eind september/begin oktober 2015

tijdstip: 14-20 uur
plaats: regio Utrecht
thema: 'Hoe houden we het vol?', een studiedag over Energie en Duurzaamheid

Graag maken we gebruik van de expertise die er binnen onze scholen is. Als er collega's zijn die iets willen delen vanuit hun eigen lespraktijk over het thema 'Energie en Duurzaamheid' mail dan naar Corine Hijmissen
In het programma wordt tijd gereserveerd voor de uitwisseling van lesideeën over dit onderwerp.