Voorstellen

Wie is Dick Bos?

Graag wil ik gebruik maken van deze nieuwsbrief om mezelf voor te stellen.
Ik ben geboren in 1956. Vanaf het eerste jaar van de mammoetwet (1968) zat ik achtereenvolgens op de Kapteynmavo, het Gereformeerd lyceum en de lerarenopleiding Ubbo Emmius (Nederlands en tekenen), alle te Groningen. In 1981 startte ik met mijn eerste baan, leraar Nederlands op de mavo-afdeling van de GSR. In de loop der jaren heb ik altijd geprobeerd om ook wat andere projecten en taken naast de lessen Nederlands te doen.
Langzamerhand is mijn baan dan ook veranderd. Ik werd o.a. decaan en beleidsmedewerker onderwijs. Veel van mijn werk speelde zich af op de VMBO-afdeling, tegenwoordig doe ik ook schoolbrede klussen.

Het gereformeerde onderwijs vond ik eigenlijk altijd vanzelfsprekend. Identiteit kwam in mijn vak vanzelf aan de orde bij literatuur. Dagopeningen bestonden nog niet. Je las de volgende dag verder waar je de vorige gebleven was en je bepaalde zelf de wijze waarop.
Langzamerhand kwam daar verandering in. Er werd meer samengewerkt, er kwamen meer afspraken, je werd geacht het voor de leerling overzichtelijker te maken, sommige leerlingen kwamen niet meer uit de doelgroep die je gewend was, er kwamen andere werkvormen enz.
Zo ontstond mijn kennismaking met GRIP via de methode "Remix".

Voor de vakantie deed zich de gelegenheid voor, om te solliciteren naar de vacature voor GRIP, die bestond op onze school. Die mogelijkheid heb ik aangegrepen. Ik hoop in de tijd die komt, veel te doen aan promotie voor gereformeerd onderwijs, te motiveren juist daar waar het gaat over identiteit en samen met anderen te werken aan projecten die dat ondersteunen.

Met vriendelijke groet,
Dick Bos