waarom doen ze zo

In alle religies komen gebruiken voor. In deze module gaan we stilstaan bij de rituelen en symboliek die in de wereldreligies voorkomen. We spitsen de module toe op de rituelen en symboliek bij belangrijke gebeurtenissen zoals geboorte, het huwelijk en het sterven. Een belangrijk onderdeel van elke religie, namelijk een reinigingsritueel of verzoeningsritueel, wordt in een apart hoofdstuk behandeld.

Deze rituelen bekijken we vanuit verschillende wereldreligies: het Jodendom, het Christendom, de Islam, het Hindoeïsme, het Boeddhisme en waar nodig maken we ook nog uitstapjes naar andere religies. Zo kunnen we ons vergelijkenderwijs verdiepen in de andere religies en er een oordeel over vormen vanuit de bijbel.