Werkwijze

GRIP werkt vaak met projecten waarmee een direct antwoord wordt gegeven op vragen vanuit de scholen. Zo'n project wordt meestal opgezet nadat duidelijk is geworden dat er vanuit de scholen behoefte aan is. Projecten komen voor uitvoering in aanmerking als ze schooloverstijgend zijn en het gereformeerde karakter van het onderwijs kunnen versterken.
Elk project wordt uitgevoerd door een projectmanager (dat is een van de GRIP-leden) en een projectgroep, die bij voorkeur wordt gevormd door docenten van de vier scholengemeenschappen. De projectmanagers hebben regelmatig contact met de voorzitter en met elkaar, om zo de voortgang te bespreken en te volgen.