GRIP is het GeReformeerd IdentiteitsPlatform, waarin de 4 scholengemeenschappen voor gereformeerd voortgezet onderwijs samenwerken.

Welkom op de site van GRIP. De site die je helpt bij je werk als leerkracht aan een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs. Wij bieden praktische info voor je dagelijkse lessen. Om jou te helpen bij de voorbeeldrol die jij hebt naar leerlingen zodat zij zullen groeien in het volgen van Christus.

Op onze scholen herken je de identiteit in ieder geval aan de volgende zaken:

  • aan de inhoud van de vakken
  • aan de persoon van de docent
  • aan de christelijke activiteiten en vieringen

Deze site wil je op al deze gebieden instrumenten bieden zodat jij plezier haalt uit je werk aan een school voor voortgezet onderwijs waarin leerlingen, docenten en ouders uitgaan van hetzelfde fundament: de Bijbel.


Activiteiten


dinsdag 26 april 
Nieuwe datum: 10 juni Ontmoetingsdag met Dave Smith over didactiek als christelijke praktijk.

Eerder dan we hadden durven hopen: op DV vrijdag 10 juni 2022 spreekt David Smith in Zwolle over zijn boek 'On Christian Teaching', dat nu in Nederlandse vertaling beschikbaar is als “Geloven in Lesgeven”. Binnenkort wordt hiervan de derde druk geproduceerd. Het programma voor deze ontmoetingsdag ziet er in grote lijnen zo uit: 

  • Toespraak door David Smith 
  • Reacties door coreferenten vanuit PO, VO, HBO en Expertisecentrum TU-Kampen 
  • Pauze met lunch, ontmoeting en informatie 
  • Verwerking en uitwisseling met collega’s 
  • Afsluitend debat met David Smith en de coreferenten 

 

Deelname kost € 40,-; voor dat bedrag ontvangt elke deelnemer een eigen exemplaar van het boek “Geloven in lesgeven”. Dat wordt vooraf toegestuurd, zodat enigszins inlezen mogelijk is. 

Van harte aanbevolen voor alle mensen die nadenken over en werken aan didactiek als christelijke praktijk belangrijk vinden. 

Meer informatie: zie de flyer. Ook is een poster voor op het prikbord bijgevoegd. 

Aanmelding: via de website van 'Weet wat je gelooft', Klik hier! 

 

Mag ik je vragen om voor deze ontmoetingsdag aandacht te vragen binnen je schoolorganisatie?

 

Hartelijke groeten, namens de organisatiegroep,

Huib van Leeuwen

 

 

 

 

 

dinsdag 11 januari 
18 maart 2022: Werksessie over didactiek als christelijke praktijk

"Het geheim van de smid". Je bent ernaar op zoek, omdat je graag gebruikt maakt van de kneepjes van het vak en de gereedschappen die je daarbij helpen. In zijn boek “Geloven in Lesgeven” schrijft Dr. David Smith daarover. Het gaat over didactiek als christelijke praktijk; een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten die als christen met hun ambacht bezig willen zijn.

maandag 20 december 2021 
Ten slotte - door Huib van Leeuwen

Aan alles komt een eind.

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik stopte met mijn dagelijks werk binnen de GSR. Ik weet inmiddels hoe het is om gepensioneerd te zijn. Dit schrijf ik met veel positieve gevoelens. Ik geniet van de vrijheid in mijn dagindeling en het aanpakken van klusjes. En ik heb ervan genoten dat ik in 2021 nog als voorzitter van GRIP mocht doorgaan. Zo kon ik meedenken over de vorm waarin deze unieke samenwerking van de vier van oorsprong gereformeerde VO-scholen in de toekomst blijft bestaan. Per 31 december 2021 is dat voor mij afgelopen.

Er zijn voldoende argumenten om over die samenwerking andere afspraken te maken dan we sinds 2007 hebben gehad. In dat jaar was er nog sprake van een aantal projecten waarin we met elkaar materiaal voor de scholen maakten. Een flink aantal collega’s werkte in de loop van de jaren mee aan die klus. Er is door nog veel meer docenten in onze scholen gebruik van gemaakt in de lessen voor hun vak: godsdienst, verzorging, techniek en mens & religie. En niet te vergeten: de lesbrief homo in de klas. Studiedagen waren even zovele inspiratiebronnen. Met elkaar werkten we aan een stevige praktijk van christelijk onderwijs! Nu is de situatie behoorlijk anders. 

dinsdag 2 maart 2021 
Boek recensie - door Huib van Leeuwen

Ik heb het uit, maar ik ben er nog niet klaar mee. Graag deel ik mijn ervaring met het lezen van de Nederlandse vertaling van “On Christian Teaching” van David I. Smith.