Dagopeningen

Elke schooldag start met de dagopening. Hiermee onderscheiden onze scholen zich. Als docent heb jij bij deze dagopening een cruciale rol. Mooi, maar soms ook moeilijk. Want je staat voor een klas vol pubers. Daarom besteedt GRIP veel aandacht aan dagopeningen. Niet alleen is er de digitale dagopening (een door GRIP ontwikkelde dagopening), maar we willen op onze site ook ruimte bieden voor jou om je ervaringen te delen. Wat maakt jouw dagopening succesvol? Waar kun jij hulp bij gebruiken? Mail naar info@grip-g4.nl

GRIP ontwikkelt in opdracht van de vier betrokken scholen een methode voor dagopeningen. Vanuit de 4 scholen is een groep van 8 collega’s sinds de cursus 2012-2013 hiermee aan het werk.

Er worden thema’s bedacht en teksten in diverse vertalingen gekozen en uitgewerkt. Nieuw vanaf de cursus 2017-2018 is de mogelijkheid om de vertaling van “bijbel in gewone taal” (BGT) te lezen.
Verder worden er mediatoepassingen bij gezocht en didactische uitwerkingen gemaakt via vragen en stellingen op verschillende niveaus. Tenslotte wordt het geheel geplaatst op de website Dagopeningen.
Deze website is afgelopen jaar vernieuwd en per juli 2020 online. De instructies zijn op de website te vinden en via deze link

Vanaf augustus 2020 is een nieuwe projectgroep gestart. Deze bestaat uit 4 personen: Jannamarie Mourik (GSR); Agnes van Regteren (GRIP), Jaap Siertsema (Greijdanus) en Niels Hamming (ROC Mensoalting). Belangrijkste taak is om steeds meer dagopening af te stemmen op de actuele gebeurtenissen. De bedoeling is dat ongeveer 50% geactualiseerd wordt.

Al met al is het een uitdagend project, waarin de samenwerking tussen onze 4 scholen op het gebied van de identiteit goed tot z’n recht komt.

Namens de hele ontwikkelgroep,

Harmen Trimp, projectleider
Rieuwerd Medema, projectleider