Doelgroep

GRIP werkt vanuit de vier samenwerkende scholen, ten dienste van die scholen. We maken gebruik van de deskundigheid bij docenten in die scholen en zetten die in bij de projecten die worden opgezet. De resultaten stellen we graag ook beschikbaar voor middelbare scholen die ook herkenbaar christelijk onderwijs willen bieden.

Bij een studiedag worden experts van buiten het onderwijs uitgenodigd; daarmee leveren we een bijdrage aan vergroting van de deskundigheid van de docenten.