Kerkgeschiedenis

Er is een methode kerkgeschiedenis Havo/Vwo klas 1 t/m 3. De katernen zijn te bestellen via de reproafdeling van Greijdanus (reprocentrum@greijdanus.nl) of via het GRIP secretariaat (info@grip-g4.nl).
Klik hier voor de prijzen.

Katern 1 (De vroege kerk) behandelt de geschiedenis van de oude kerk in de vorm van een leerwerkboek.
Katern 2 (Augustinus) behandelt, ook als leerwerkboek, de middeleeuwen.
Katern 3 (Reformatie) gaat uit van een project over de eeuw van de reformatie. Met behulp van dit katern moeten de leerlingen daar een werkstuk over maken
Katern 4 (Calvinisme in Nederland) is weer een gewoon leerwerkboek, deze keer over de nadere reformatie.
Katern 5 (Strijd om belijdenis en vrijheid) is een leerwerkboek over de 19e eeuw.
Katern 6 (Kerk vandaag) laat de leerlingen een opdracht uitwerken over een van de kerken van vandaag, met een terugblik op de historie van die kerk.