Mens en Religie

Binnen de profielstructuur van de Tweede Fase hebben scholen de ruimte om een eigen examenvak aan te bieden. GRIP heeft hiervoor het keuze-examenvak Mens en Religie ontwikkeld. Omdat dit vak buiten de beoordeling door de Inspectie valt (vanwege de vrijheid van onderwijs) is door scholen een eigen kwaliteitszorgsysteem opgezet, onder leiding van Verus. Daarbij hoort het uitvoeren van een jaarlijkse collegiale visitatie. Zowel het Greijdanus als de GSR bieden dit examenvak aan.

 Portfolio havo

Portfolio vwo

Sprekende stenen

 Leerhuis van de joden 

Gaaf genieten

Waarom doen ze zo 

Dame of dienares

Spreken namens God 

Jezus in beeld

Lijden in meervoud

 Da Vinci Code

 Sekten oeroud
en springlevend

Secten H/V 4
oeroud en springlevend 

Oude Religies

Charmes van Shiva

Fundamentalisme

 

 

Klik hier voor de prijzen.
De GRIPmethodes zijn te bestellen via de reproafdeling van Greijdanus (reprocentrum@greijdanus.nl) of via het GRIP secretariaat (info@grip-g4.nl)