Over GRIP

GRIP is het GeReformeerd IdentiteitsPlatform, waarin de 4 scholengemeenschappen voor gereformeerd voortgezet onderwijs samenwerken. De samenwerking richt zich op schooloverstijgende activiteiten met als doel versterking van het gereformeerde karakter van het onderwijs. GRIP heeft de opdracht gekregen om deze samenwerking concreet vorm te geven.

De werkwijze van GRIP is gericht op een bepaalde doelgroep.
De medewerkers van GRIP zijn mensen vanuit de G4 scholen.